.
 
<<  Minber Nedir?  >>
 
Minber Nedir? Camilerde İmamların hutbe okudukları basamaklı yüksek yapının adına minder denir. Minber cuma ve bayram namazlarında hutbe verilen yerin adıdır.

Peygamberimiz (a.s.) önceleri hutbelerini hurma kütüğü üzerine çıkarak hutbe okumuş, ashabına buradan seslenmiştir. Daha sonra minber yapılmıştır. Her caminin bir minberi vardır. Camilerimizde ağaçtan taştan ve mermerden yapılmış çeşitli şekillerde süslenmiş muhteşem birer sanat eseri niteliğinde minberler bulunmaktadır.

Minber'in tarihine de kısaca değinecek olursak; Hz. Peygamber'imiz Medine'de inşa ettirdiği Mescid-i Nebevi'de, önceleri bir minber yoktu. Cemaatin çoğalması nedeniyle Hz. peygamber (s.a.s)'in ders ve hutbelerinin daha rahat duyulabilmesi için, Hicretten yedi yılında ilk minber inşa edildi.

İlk minber Peygamber efendimizin sahabe efendilerimizle istişaresinden sonra isteği üzerine bir kadının marangoz olan kölesi tarafından yapılmıştır. Ustanın adıyla ilgili farklı rivayetlerden, minber yapımıyla bir kaç kişinin ilgilendiği anlaşılmaktadır.

Yapılan ilk Minber iki basamak ve üst tarafında bir oturma yerinden oluşuyordu. Mescitte yerine konulup, Efendimizin üzerine ilk çıkışında, daha önce yaslanarak hitap ettiği hurma kütüğünden bazı inilti sesleri duyuldu. Hz. Peygamber, hurma kütüğünü eliyle okşayınca inleme sesi kesildi. Bu olay, Ashabın huzurunda cereyan ettiği için pek çok kimse tarafından rivayet edilmiştir.


Hz. Peygamberimiz vefat edince ilk halife Hz. Ebu Bekir (r.a.) edebinden dolayı minberin ikinci basamağında, Hz. Ömer (r.a.) de ilk basamağında hutbe okumuşlardır. hz Osman (r.a) ise üçüncü basamağa kadar çıktı. Çünkü o da bir basamak inseydi yerde hitap etmesi gerekecekti.

Hz. Peygamber'in hayatında bir ilim kürsüsü, bir idare makamı özelliği olan minber, ondan sonra hutbeler dışında halifelerin üzerinde bey'at aldıkları ve göreve başlarken çıkmayı adet hale getirdikleri bir yer olarak fonksiyonunu sürdürmüştür.

Hicri 132 yılından itibaren Mısır'da eyalet camilerine minberin konulmasıyla minber, bütün cuma camilerine yayıldı. Ahşap ve mermer işçiliğinin en güzel örneklerini teşkil edecek minberler yapıldı. Anadolu'da en eski minber Konya Alaaddin Camii'nin ahşap minberidir.

Selçuklu taş minberleri ise kötü tamirler sonucu özelliklerini yitirmişlerdir. Osmanlılar döneminde mermerden yapılan minberler yaygındır. Bitki motifleri ve geometrik şekillerle süslenen minberler camiin iç süslemesi ve mimari üslubuyla bir bütünlük arz etmektedir.